Technologie

Podlahové topení

podlahove-topeni-rezPodlahové vytápění je moderní a pohodlný systém pro zajištění pohodlí v interiéru objektu. Efektivita podlahového vytápění je vysoká, pracuje automaticky, bezobslužně a má nízké provozní náklady. Přenos tepla není založen na proudění vzduchu, ale teplo je předáváno sáláním a dokáže tak lidské tělo prohřát efektivněji. Toto řešení výrazně snižuje náklady na vytápění a díky omezení víření vzduchu je vhodné pro alergiky. Zařízení podlahového vytápění neubírá užitný prostor, ani žádným způsobem nezasahuje do interiéru. Podlahové vytápění poskytuje ideální rozložení teploty, kdy člověk přijímá více tepla od podlahy a méně v úrovni hlavy. Pracuje s nízkým tepelným spádem a díky velké ploše topidla si vystačí s teplotou jen o pár stupňů vyšší, než je požadována výsledná teplota v místnosti pro pocit tepelné pohody. Naopak u běžných radiátorů musí být teplota díky malé kontaktní ploše až o několik desítek stupňů vyšší (70 – 80 °C). Pocit z teplé podlahy zvyšuje tepelnou pohodu natolik, že návrhová teplota místnosti může být snížena o 2 °C. Tímto dojde k úsporám energie ve výši až 12%.

Fotovoltaika

fotovoltaicky-panelFotovoltaika je souhrnné označení pro technologii, která umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii.  Tato forma výroby elektrické energie nevytváří hluk, zápach, neškodí lidem a ani neprodukuje žádné škodlivé emise. Jedná se o technologii která po instalaci vyžaduje pouze minimální údržbu a nízké provozní náklady, přičemž návratnost investice bývá cca 12 let v závislosti na velikosti domu a kázni investorů při užívání elektrické energie.
Fotovoltaické zdroje lze nainstalovat jednoduše na střechu domu, ale musí tomu předcházet odborná příprava. Při instalaci panelů v řadách za sebou dochází ke vzájemnému stínění. Největší riziko je v zimních měsících, kdy sluneční paprsky dopadají pod malým úhlem. V krajním případě může nastat situace, kdy s postupem stínu dochází ke snižování napětí na zastíněných sekcích a v určitém okamžiku měnič odpojí celou řadu panelů od výroby. Samotný vliv stínění fotovoltaických panelů se sice pohybuje v jednotkách procent, ale nelze ho podcenit zejména u projektů, kde ekonomická bilance je pouze s minimální rezervou.
Fotovoltaikou je zajištěna energetická nezávislost, protože část elektrické energie potřebné pro provoz domácnosti je vyrobena v místě a to přeměnou slunečního záření. Dochází tak k úsporám financí, jelikož je potřeba menšího množství energie, odebírané ze sítě distributora. Takto vyrobená elektrická energie se dá využít pro běžnou potřebu domácnosti, ať už se jedná o provoz elektrických přístrojů, ohřev teplé vody, či vytápění.

Okna s trojskly

oknaKvalitní okna se zásadním způsobem podílejí na energetických úsporách nulového domu. Správná volba zasklení je zásadním rozhodnutím při správné volbě oken. Vlastnosti, které zasklení ovlivňuje jsou zejména únik tepla, prostup hluku, kondenzát v ploše skla, aktivní a pasivní bezpečnost. Okna s izolačními trojskly mají lepší tepelně izolační vlastnosti a vyšší zvukovou neprůzvučnost než okna s izolačními dvojskly. Z vyšší tepelné izolace plyne menší ochlazování interiérového skla a tím snížení rizika rosení. Pro zvýšení vnějších tepelných zisků lze použít izolační trojskla se zvýšenou schopností solárních zisků.
Veličinou charakterizující prostup tepla oknem je součinitel prostupu tepla označovaný Uw [W/m2K]. Tato veličina vyjadřuje, jaké množství tepla uniká celým oknem (okenním rámem Uf, sklem Ug a distančním rámečkem ψg). Požadavky na součinitel prostupu tepla pro výplně otvorů pasivních budov dle ČSN 73 0540-2 (2011) naleznete zde.