Náš tým

Ing. arch. David Honek (1970) | 1988-94 Fakulta architektury VUT Brno | 1994 University of Strathclyde, Scotland | 1994-95 Ateliér GAMA, Praha | 1996 The Hilier Group, USA | 1997-98 Hines Czech Development Comp., Praha | 1998-2008 MDA Praha | 2008-09 Red Group, Praha | 2009- H1K Architecture

Ing. arch. Jan Nieslanik (1970) | 1988-94 Fakulta architektury VUT Brno | 1994 University of Strathclyde, Scotland | 1994-95 Ateliér GAMA, Praha | 1995-2004 A Projekt, Praha | 2004-06 Cigler Marani Architects, Praha | 2006 Autorizovaný architekt | 2006-08 VIZE | 2009- H1K Architecture, Praha

Ing. arch. Václav Plachý (1971) | architekt

Ing. Tomáš Břoušek (1988) | architekt

Ing. Martin Langer (1984) | specialista prostředí staveb

Ing. Martin Novák (1968) | stavební inženýr